search instagram arrow-down

Želiš slediti mojemu blogu?
Wanna follow my blog?

Instagram

English

Stalno na poti vsebuje nekaj blazno resničnega o življenju. V njem je pač dosti več vprašanj kot izdelanih odgovorov; največje veselje se ponuja korakajočim in precej manj ždečim; pride celo čas, ko je za najmanjši korak potreben neskončen vložek; pride pa tudi čas, ki polžjemu napredovanju natrosi levji delež zadovoljstva; veselje pred določenim neznanim je neprimerljivo z gotovostjo predvidenega. In sploh, sem privrženec Poti (Apd 9,2), ki glede na mojo izkušnjo ne bi mogla biti bolj stalna, zatorej stalno na poti. Stalno ni spreminjajoče in traja nedoločeno dolgo, brez zaresnih prekinitev. Krščanska pot je (včasih) korakanje v negotovosti, hkrati s tem pa tudi izkušnja resnice.

Lahko pa se zgodi, da komu stalno na poti pusti določen neprijeten priokus. Spominja namreč na dejavnost, ki se nikoli zares ne preneha, niti časovno niti zemljepisno, in na nek način nakazuje utrujenost. In točno to želim, saj je približno takšno naše življenje. Dejstvo je, da hrepenimo po počitku in ustalitvi, a povsem dokončno ju kar ne moremo doseči. Izkušamo lahko čase in kraje, v katerih izstopimo iz te velike stvari, da smo stalno na poti, in kot v zrcalu vidimo našo dejansko željo: da bi se enkrat dokončno umirili.

Le v Bogu se spočije moja duša, od njega prihaja moja rešitev. (Ps 62,1)

English

Always on the go

There’s something genuine about life when I say Always on the go. Life has so much more questions than definite answers. There is much more joy for those who walk than for those who stand by; sometimes it takes an endless force to take steps to advance; sometimes, thou, the one who’s making one little step at a time is the most joyous; it is much more gratifying to face a specific unknown than to follow what one has foreseen. Anyway, I’m among those who belong to the Way (Acts 9:2) which according to my experience couldn’t be more constant. That’s why always on the go. When saying always, it means consistent, unceasing and perpetual. The Christian Way is (sometimes) an uncertain walk, and at the same time, it’s a walk in the truth.

Very probably always on the go sounds uncomfortable, too. It seems like an everyday activity which never really ceases, in time and space, and makes one think of being tired. In a way, this is intentional because this is how our life is. We are indeed yearning for rest and stability but at the same time – ultimately we cannot have them, can we? We can experience times and places where we exit this colossal mystery of ours of always being on the go and so contemplate – like in a mirror – our real desire to reach tranquility.

For God alone my soul waits in silence; from him comes my salvation. (Ps 62:1)

This entry was posted in Blogi.
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: