search instagram arrow-down

Želiš slediti mojemu blogu?
Wanna follow my blog?

Instagram

Janez E. Rus

Duhovnik in mednarodni odgovorni za mlade v Skupnosti Emanuel.

English

Sledenje mojemu blogu ima lahko različne, a precej uporabne učinke. Spremljate lahko kje se gibam in kako se imam. Vedno sveže novice. Nadalje dobite uvid v delovanje in razmišljanje duhovnika. Sploh in še najbolj pa lahko spremljate misli, ki se rojevajo na mojih poteh. In jih sooblikujete.

Stalno na poti vsebuje nekaj blazno resničnega o življenju. V njem je pač dosti več vprašanj kot izdelanih odgovorov; največje veselje se ponuja korakajočim in precej manj ždečim; pride celo čas, ko je za najmanjši korak potreben neskončen vložek; pride pa tudi čas, ki polžjemu napredovanju natrosi levji delež zadovoljstva; veselje pred določenim neznanim je neprimerljivo z gotovostjo predvidenega. In sploh, sem privrženec Poti (Apd 9,2), ki glede na mojo izkušnjo ne bi mogla biti bolj stalna, zatorej stalno na poti. Stalno ni spreminjajoče in traja nedoločeno dolgo, brez zaresnih prekinitev. Krščanska pot je (včasih) korakanje v negotovosti, hkrati s tem pa tudi izkušnja resnice.

Lahko pa se zgodi, da komu stalno na poti pusti določen neprijeten priokus. Spominja namreč na dejavnost, ki se nikoli zares ne preneha, niti časovno niti zemljepisno, in na nek način nakazuje utrujenost. In točno to želim, saj je približno takšno naše življenje. Dejstvo je, da hrepenimo po počitku in ustalitvi, a povsem dokončno ju kar ne moremo doseči. Izkušamo lahko čase in kraje, v katerih izstopimo iz te velike stvari, da smo stalno na poti, in kot v zrcalu vidimo našo dejansko željo: da bi se enkrat dokončno umirili. Le v Bogu se spočije moja duša, od njega prihaja moja rešitev. (Ps 62,1)

English

Catholic priest and in charge of the youth in the Emmanuel Community.

There are three reasons why would you consider following my blog. Firstly, you can follow me on my trips and have an insight on how am I doing. Always fresh news. Secondly, you can learn about the life of a priest. Lastly, enter into the thoughts one’s life brings about. You can, of course, co-shape them.

There’s something genuine about life when I say Always on the go. Life has so much more questions than definite answers. There is much more joy for those who walk than for those who stand by; sometimes it takes an endless force to take steps to advance; sometimes, thou, the one who’s making one little step at a time is the most joyous; it is much more gratifying to face a specific unknown than to follow what one has foreseen. Anyway, I’m among those who belong to the Way (Acts 9:2) which according to my experience couldn’t be more constant. That’s why always on the go. When saying always, it means consistent, unceasing and perpetual. The Christian Way is (sometimes) an uncertain walk, and at the same time, it’s a walk in the truth.

Very probably always on the go sounds uncomfortable, too. It seems like an everyday activity which never really ceases, in time and space, and makes one think of being tired. In a way, this is intentional because this is how our life is. We are indeed yearning for rest and stability but at the same time – ultimately we cannot have them, can we? We can experience times and places where we exit this colossal mystery of ours of always being on the go and so contemplate – like in a mirror – our real desire to reach tranquility. For God alone my soul waits in silence; from him comes my salvation. (Ps 62:1)

%d bloggers like this: