search instagram arrow-down

Želiš slediti mojemu blogu?
Wanna follow my blog?

Instagram

Grand Canyon, Arizona: south rim trail.

English

V otroških letih sem bi ob poslušanju Jezusovih skušnjav kraj dogodka predočil, kakor se mi je najbolj zdelo ustrezno. Nakar sem prvič v življenju vstopil v ta brezkončni svet, bilo je nekje v Jordaniji. Vsakič, ko se danes srečam s tem istim besedilom, me spomin nese v trenutke, ko sem tudi sam stopal po puščavi. Naj bo čisto prva izkušnja ali katera izmed kasnejših, vedno me je prevzela. Začetka ali konca tega skrivnostnega prostora ne moreš zgrabiti, niti si zamisliti kdaj je nekaj tako strašnega nastajalo in ali bo sploh kdaj prenehalo obstajati. Nisem se počutil dosti več kot kakšen suh list v močnem vetru. Skratka, prvovrstna izkušnja krhkosti in kratkosti.

Takoj za to pa pride seveda druga, izkušnja skušnjav, ki so toliko močnejše, kolikor močnejša je izkušnja minljivosti mojega bitja. Ob branju evangelija sem se spomnil na video, ki sem ga posnel pred leti in ki sem ga z veseljem pogledal še enkrat.

O Jezusovih skušnjavah.

English

Satan in the desert

When listening to the story of Jesus’ temptations in my childhood years, I would imagine the place of the event as best as I could. Years later I really went there. The first time in my life when I entered this endless world was somewhere in Jordan. Today every time I encounter this text, memory takes me back to the moment when I walked in the desert. Whether it’s the very first experience or any of the later ones, I’m always overwhelmed. One can not grasp the beginning nor the end of this mysterious space, neither can one imagine when this thing started and if it will ever cease to exist. I did not feel much more than like a leaf in a violent wind. In short, an outstanding experience of being fragile and very limited.

Immediately after that comes the second adventure, that of temptations: the stronger the experience of the transiency of my being the stronger they are. When reading the gospel, I thought of this video I recorded a couple of years ago, which I looked forward to seeing again.

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: