search instagram arrow-down

Želiš slediti mojemu blogu?
Wanna follow my blog?

Instagram

English

Novo leto sem preživel v ZDA. Prvič se je zgodilo, da so se mladi iz Skupnosti v Ameriki ter njihovi prijatelji sploh zbrali. Za ta dogodek se nas je 5 iz Skupnosti v Evropi zapeljalo čez lužo, da bi skupaj z njimi preživeli čas v spoznavanju, molitvi in delitvi. Američani so srečanje dobro organizirali ter ga enako dobro dokumentirali. Tukaj.

Sicer pa me je zaznamovala malenkost, ki je doslej nisem tako močno opazil. Silvestrski večer smo si precej časa vzeli za pokaži kaj znaš. Vsaj v letih mojega otroštva smo temu rekli tako, danes bi se poimenovanje bržčas prelevilo v talent. Že dolgo časa vem, da Američani nimajo blaznih zadržkov vstati in kaj povedati, četudi kaj zelo osebnega. In potrdilo se mi je pričakovanje, da imajo ravno takšno lahko stopiti na oder in pokazati nekaj od tega, kar radi počnejo. Tipično, zapojejo katero od (svojih) pesmi. Za razliko od nas, mogoče? In sploh, če bi moral v Ameriki zapeti katero od naših, katero bi izbral? Mogoče sem ravno zato pomislil na Prešernovo Zdravljico, pesem, katere del besedila smo si izbrali za himno Republike Slovenije. Danes ni ravno umetnost najti angleški prevod celotne pesmi; ugotovil sem celo, da jih je več. Pa sem izbral stari dobri prevod Janka Lavrina, ki, skladno z duhom celotne pesmi, narode iz kitice slovenske himne, ne pusti same, temveč nad njih kliče božji blagoslov. Razen tega, da mi je všeč Lavrinov pristop k prevajanju, me je prevzelo besedilo samo. Doživel sem ga v njegovi lepoti in ponosu, da je besedilo naše himne izmed besedil himen sveta – najlepše. V angleškem prevodu sem ga prebral takole:

God’s blessing on all nations,

Who long and work for that bright day,

When o’er earth’s habitations

No war, no strife shall hold its sway;

Who long to see

That all men free

No more shall foes, but neighbors be.

English

A Toast on New Year’s Eve

I spent New Year’s Eve in the US. The young adults from the Community in the USA and their friends gathered together for the very first time. Especially for this opportunity, 5 of us from the Community in Europe flew over to share with them the time of getting to know each other, sharing and prayer. The gathering was really well organized and even better covered. The web site of the Community in the USA.

Otherwise, I was touched by a detail which until now stayed thoroughly unnoticed. We took quite some time on New Year’s Eve for the talent show. I have known for quite some time now that the Americans very quickly stand up and say things out loud, even very personal ones. I expected this to be the same when it comes to stepping on the stage and sharing some of what they like to do. Typically would be to sing one of the songs, which might also be their own. That is what makes the Europeans different from them. Anyway, if I had to sing one of our songs, which one to choose? I guess this is the reason I thought about interpreting France Prešeren’s A Toast. We decided a part of that poem to be the national anthem of the Republic of Slovenia. One can find a translation of the poem into English effortlessly. There are several of them. So I chose the old one make by Janko Lavrin, who, according to the idea present in the whole poem, decides to call God’s blessing on all the nations, although God is not present in that particular verse. But it is in others. I quite like the interpretative approach of Lavrin but also the text as such. I realized there is a lot of beauty in it, and it made me being proud that the verses of our anthem, compared to all other, remains the most beautiful. This is the English translation:

God’s blessing on all nations,

Who long and work for that bright day,

When o’er earth’s habitations

No war, no strife shall hold its sway;

Who long to see

That all men free

No more shall foes, but neighbors be.

This entry was posted in Blogi.

One comment on “Novoletna Zdravljica

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: